Tělesná výchova a sport.

Teoretická výchova
Předmětová komise č. 3 tělesné výchovy a sportu
Napsal Věra Ciompová, Mgr.

Tělesná výchova a sport na naší škole nabízí žákům kromě základních hodin tělesné výchovy řadu dalších aktivit. Jedná se především o školní turnaje, lyžařský a cyklistický kurz. Na začátku a konci školního roku si žáci prověří svou výkonnost v atletických disciplínách v rámci tělovýchovných prověrek, které se konají ve Sportovním areálu Poruba, SAREZA s. r. o. Pro 1. ročníky pak tradičně připravuje adaptační kurz.

Velká sportovní hala umožňuje provozovat všechny halové sporty – futsal, nohejbal, basketbal, volejbal, házenou a florbal.

Malá tělocvična je využita pro sportovní hry s menším počtem hráčů a aerobik.

Posilovna školy je k dispozici žákům školy v rámci hodin tělesné výchovy a v odpoledních hodinách. 

Kolektiv tělocvikářů školy organizačně zajišťuje městská kola soutěží středních škol ve florbalu, stolním tenisu a házené. Každoročně je do sportovních aktivit v rámci školy a soutěží středních škol města Ostravy zapojeno na 2 500 žáků.  

V odpoledních hodinách je naše sportovní hala využívaná sportovními kluby florbalu, házené a sálové kopané.