Složení předmětové komise.

Teoretická výchova
Předmětová komise č. 3 tělesné výchovy a sportu
Napsal Věra Ciompová, Mgr.

Vedoucí předmětové komise

Mgr. Věra Ciompová

Členové

Mgr. Ivana Kupková

Mgr. Aleš Mosler

Mgr. Marek Jeník