Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

moravskoslezsky-kraj-logo

Celostátní soutěž LOGISTIK JUNIOR SŠ 2018

Ve dnech 8. až 10. 10. 2018 se naši žáci zúčastnili 10. ročníku celostátní soutěže „LOGISTIK JUNIOR SŠ 2018“ pořádanou SOŠ logistickou a SOU Dalovice v Karlových Varech.

Celostátní soutěže se zúčastnilo jedno družstvo, složené z žáků: Orel Lukáš (SIP 4), Radek Duda (PED 3), Martin Bernict (PED 2).  Žáci soutěžili v oblastech logistika, spedice, logika a ekonomika. Dalším úkolem bylo vytvořit v týmu prezentaci o výrobě ekologických beden a přepravek. Měli také přesvědčit investory, aby finančně podpořili jejich projekt.

Prezentace probíhala v českém a anglickém jazyce. Po sečtení bodů za první a druhý soutěžní den jsme se z celkového počtu 20 týmů, umístili na 4. děleném místě. Do finále postoupilo celkem 6 týmů, naši žáci se umístili na 6. místě. Vzhledem k tomu, že studijní obory na naší škole nejsou přímo zaměřeny na logistiku, jedná se o vynikající výsledek a doufám, že příští rok „staneme na bedně.“

Ing. Tomáš Pščolka

logistik02

logistik03

Provoz a ekonomika dopravy

 Předmětová komise 7 - provoz a ekonomika dopravy


Vedoucí předmětové komise:

Ing. Tomáš Pščolka

Zástupce vedoucího předmětové komise: 

Mgr. Iveta Martinásková

Členové:

Mgr. Jarmila Šumberová

Ing. Marek Ivančo

Ing. Stanislav Zapletal

 

Obecná charakteristika předmětů:

Členové předmětové komise provoz a ekonomika dopravy zabezpečují výuku odborných předmětů se zaměřením na organizování a provozování železniční dopravy, legislativu, železniční přepravu, sdělovací a zabezpečovací techniku v železniční dopravě, ekonomiku, železniční dopravní cestu a železniční vozidla, dopravní zeměpis, kombinovanou dopravu a logistiku. V rovině teoretického vyučování jsou v maximální míře využívány moderní metody výuky za pomocí didaktických pomůcek a audiovizuální techniky.

Teoretické dovednosti, které žáci získají v odborných předmětech, mají možnost si praktický vyzkoušet v dopravním sále SŠTD, nebo přímo na pracovištích ČD a.s., ČD Cargo, a.s., SŽDC s. o nebo nově i na pracovištích ArcelorMittal Ostrava a.s. Pojetí výuky je směřováno k univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, reflexi, modifikaci a aplikaci vzdělávacích strategií se zřetelem k principům celoživotního vzdělávání minimalizujícím rizika na trhu práce.

 

Členové PK se podílí na výuce ve studijních oborech:

 • Provoz a ekonomika dopravy
 • Silniční doprava
 • Autotronik
 • Elektrotechnika

 

Členové PK se podílí na výuce v učebních oborech:

 • Automechanik
 • Karosář
 • Autolakýrník
 • Strojní mechanik

 

Odborné učebny:

Výuka odborných předmětů je zabezpečována v učebnách vybavených počítačem, dataprojektorem nebo interaktivní tabulí a jinými audiovizuálními pomůckami. Kromě toho máme moderní učebnu pro simulaci funkce zabezpečovacích a sdělovacích zařízení používaných na železnici. Výuka je kromě odborné praxe realizována také v této učebně, kde si žáci osvojují nabyté teoretické poznatky jak z obsluhy elektromechanického zabezpečovacího zařízení tak i dálkového nebo dispečerského řízení. Dále je tato učebna vybavená simulátorem řízení drážních vozidel, různými aplikacemi pro nákladní přepravu, vizualizační technikou a samozřejmostí jsou i nejnovější balíčky kancelářských programů firmy Microsoft.


Studijní materiály - doporučená literatura:

 • Předpisy ČD a.s.
 • Předpisy SŽDC s.o.
 • Předpisy ČD Cargo, a.s.
 • Václav Cempírek a kol.: Logistické a přepravní technologie. Institut Jana Pernera, o.p.s. 2009
 • Václav Cempírek a kol.: Logistická centra. Institut Jana Pernera, o.p.s. 2010
 • Jaromír Široký a kol.: Technologie dopravy. Institut Jana Pernera, o.p.s. 2013
 • Ing. Vlastimil Sekal: Manipulační technika a základy logistiky. Střední technická škola strojní a elektrotechnická  2005
 • Jan Mrkvička, Josef Baslar: Kolejová vozidla.  NADAS 1986
 • Jiří Pánek, Bohumil Nádvorník: Sdělovací a zabezpečovací zařízení, NADAS
 • Ing. Vlastimil Sekal: Doprava a přeprava . Ústí nad Labem 2006
 • Jan Daněk, Ladislav Křivda: Základy dopravy. VŠB – TU Ostrava 2003
 • Zlámal Jaroslav a Mendl Zdeněk: Ekonomie nejen k maturitě 1 Obecná ekonomie. Computer Media 2008
 • Zlámal Jaroslav a Mendl Zdeněk: Ekonomie nejen k maturitě 2 Ekonomika podniku. Computer Media 2007
 • Klínský Petr a Münch Otto: Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 1. – 4. díl. Fortuna 2002
 • Petr Pernica: Logistika pro 21. století 1. – 3. díl. Radix 2005
 • Obchodní zákoník
 • Občanský zákoník
 • Daňové zákony
 • Zákoník práce
 • Živnostenský zákon
 • Zákon o dráhách
 • Zdeněk Žemlička, Jaroslav Mynářík: Doprava a přeprava. Nadatur 2008
 • Jaroslav Bazala a kol.: Logistika v praxi. Verlag Dashöfer 2003

 

Praxe

Předmět Praxe je odborným předmětem praktického zaměření, ve kterém žáci vykonávají praktické činnosti odpovídající profilu absolventa a kde si ověřují teoretické znalosti získané v teoretických odborných předmětech.
Tyto praktické činnosti se realizují na různých pracovištích ČD a.s., ČD Cargo, a.s., SŽDC s.o., ArcelorMittal Ostrava a.s. a v dopravním sále ve škole.

Plánované exkurze v školním roce 2018/2019

 1. Dopravní sál, Brno - SIP 4 (PED)
 2. Prostory pro cestující, Ostrava hl.n. - PED 2
 3. Depo přepravní společnosti DPD, Ostrava Heřmanice - PED2, PED 3 
 4. Letiště Leoše Janáčka Ostrava - řízení letového provozu - PED 2
 5. Dopravní podnik hl. m. Prahy - PED 3
 6. Dopravní sál, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera - PED 3 
 7. Czech raildays - PED 1, PED 2, PED 3     
 8. OCÚ východ - Depo kolejových vozidel Českých drah, Bohumín - PED 2  
 9. AWT - komplexní dopravní a logistické služby - PED 2
 

Soutěže


Projekty

 • Výukové objekty v systému MOODLE a SMART BOARD
 • Projekt Inovace s úsměvem
 • Inovativní formy spolupráce škol a firmy České dráhy v Moravskoslezském kraji
 • Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v AMO
 • Projekt Posouváme hranice jazyků

 

Doučování

Podle zájmu žáků a pravidel ve školním řádů SŠTD nabízejí všichni vyučující této předmětové komise v odpoledních hodinách konzultace. Termíny jednotlivých konzultací jsou vyvěšeny na webu a u dveří jednotlivých vyučujích.


Celostátní soutěž LOGISTIK JUNIOR SŠ 2017

 

První týdny nového školního roku se pro vybrané žáky naší školy oboru Provoz a ekonomika dopravy tradičně nesou ve znamení příprav na celostátní soutěž Logistik Junior. Už devátý ročník této oblíbené soutěže se opět konal v prostorách Střední školy logistické v Dalovicích, kde na 19 týmů z celé České republiky čekaly soutěžní úkoly z oblastí logistiky, spedice, logiky, ekonomiky a podnikání.

Po náročných čtyřech hodinách prvního dne soutěže si naši žáci vylosovali úkol z oblasti Lean Managementu – měli přesvědčit zaměstnance, aby přistoupili na novou filozofii firmy. Ke zpracování podkladů a materiálů pro projekt, delegování úkolů, přípravu prezentace, grafické úpravy, animace a přípravu obhajoby v anglickém jazyce využili celých 12 hodin ze 14, které měli k dispozici. Po krátkém spánku a načerpání nových sil šel každý tým hrdě se svou koncepcí přesvědčovat dvoujazyčnou porotu – zaměstnanci měli k jednotlivým novým systémům práce, pracovním postupům, technologiím a nové filozofii firmy řadu otázek, na které jednotlivé týmy reagovaly velice dobře. Po sečtení bodů za první a druhý soutěžní den se naše týmy umístily se 124 a 122 body na 14. a 15. místě.

Jako nestranný pozorovatel dění, nálad a emocí na soutěži si myslím, že pro všechna zúčastněná družstva to byla nezapomenutelná zkušenost. Studenti naší školy si vedli velice dobře jak v teoretické části, tak při prezentování týmové koncepce. Z celkového výsledku byli sice v dost značné nepohodě, ale zároveň z nich vyzařovalo odhodlání a chuť dosáhnout příště lepšího výsledku. Nepochybně si nové zkušenosti a vědomosti přijdeme s chutí změřit i na jubilejní 10. ročník.

Charakteristika předmětová komise č. 7

Členové předmětové komise provoz a ekonomika dopravy zabezpečují výuku odborných předmětů se zaměřením na organizování a provozování železniční dopravy, legislativu, železniční přepravu, sdělovací a zabezpečovací techniku v železniční dopravě, ekonomiku, železniční dopravní cestu a železniční vozidla, dopravní zeměpis, kombinovanou dopravu a logistiku. Teoretické dovednosti, které žáci získají v odborných předmětech, mají možnost si praktický vyzkoušet v dopravním sále SŠTD, nebo přímo na pracovištích ČD a.s., ČD Cargo, a.s., SŽDC s. o nebo nově i na pracovištích ArcelorMittal Ostrava a.s.

Při výuce odborných předmětů velmi úzce spolupracujeme s ČD a.s., s ČD Cargo, a.s. a SŽDC s. o. Tyto společnosti pro naše žáky nabízejí velmi zajímavé stipendijní a motivační programy a to jak po stránce profesní tak i po stránce finanční.

Absolventi se mohou uplatnit zejména v dopravních podnicích zaměřených na železniční osobní a nákladní dopravu, v oblasti řízení dopravních procesů různých druhů dopravy, v oblasti procesů spedičních, zasílatelských a výrobních podniků a firem. Úspěšní absolventi mohou také dále studovat na různých typech VOŠ nebo VŠ.

Konkrétnější informace o činnosti předmětové komise a vyučovaných předmětech, akcích, stipendijních a motivačních programech, soutěžích a jiné, naleznete v odkazech v levé části.

Celostátní soutěž LOGISTIK JUNIOR SŠ 2016

 

Tento školní rok studenti oboru Provoz a ekonomika dopravy opět zahájili s chutí změřit si síly jak v teoretických, tak v praktických dovednostech z oblastí logistiky, spedice, logiky, ekonomiky a podnikání, se žáky z celé republiky. Proto jsme se v pondělí 10. října 2016 vybrali na dalekou cestu na druhý konec vlasti. V Dalovicích, kde je sídlo Střední školy logistické, se konal už 8. ročník celostátní soutěže LOGISTIK JUNIOR SŠ 2016. 

Letos se o vítězný pohár rvalo 21 týmů ze 14 středních škol.  První soutěžní den se bojovalo v oblasti teoretických znalostí. Druhý den se soutěžní boj odehrával v rovině praktické. Žáci dostali úkol přesvědčit akcionáře nadnárodní společnosti, že aplikace právě jejich opatření v oblasti „Lean managementu“ je to nejvýhodnější pro další fungování a konkurenceschopnost firmy. Na přípravu koncepce, kterou prezentovali v českém a anglickém jazyce, měli celý dlouhý večer a celou noc. 

Konkurence byla velká a úkoly náročné. Bojovali jsme ze všech sil a umístili jsme se na krásném 13. místě. Pro žáky naší školy to byla velká zkušenost a ověření si svých znalostí v praxi. Zástupci sponzorů z řad logistických firem neopomněli zdůraznit, jak je logistika v dnešní době velmi dynamicky se rozvíjející oblast na trhu, kde je nespočetné množství různých zajímavých pracovních příležitostí s ještě zajímavějším finančním ohodnocením.      

Soutěž Finanční gramotnost

 

Žáci naší školy se letos opět zúčastnili soutěže Finanční gramotnost, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Cílem soutěže je neformálním způsobem seznámit žáky s problematikou finanční gramotnosti a tím působit preventivně především proti předlužení. Soutěž pomáhá změřit úroveň znalostí finanční gramotnosti a současně rozšíří praktické a teoretické znalosti a vědomosti žáků v oblasti finanční gramotnosti.

Školní kolo soutěže proběhlo dne 12. listopadu 2014 a zúčastnilo se ho 70 žáků 2. - 4. ročníků oborů Provoz a ekonomika dopravy,  Autotronik a Silniční doprava.

Nejlepší soutěžící školního kola:

Pořadí Jméno a příjmení Třída Odpovědi Body Čas
1 Daniel Stangel EPE3 17 14 9:00
2 Vojtěch Filipiec EPE3 17 14 9:34
3 Denisa Berková EPS2 17 14 10:15
4 Daniel Hloušek AUT3 17 14 23:28
5 Jan Gajdoš AUT3 17 13 6:20
6 Dominik Vengel EPS2 17 13 8:30
 
První tři nejúspěšnější soutěžící postupují do okresního kola, které proběhne v únoru 2015.
 
Mgr. Iveta Martinásková

Dopravně vzdělávací institut školí i naše studenty

 

Dopravně vzdělávací institut a.s., jenž je dceřinou společností Českých drah, slouží primárně ke školení budoucích výpravčích, signalistů, hradlařů a výhybkářů, kteří si na specializovaném dopravním sále v Brně zkoušejí své teoretické znalosti o řízení železniční dopravy praxi.

Naši studenti čtvrtých, tedy maturitních ročníků, oboru Provoz a ekonomika dopravy, mají každoročně jedinečnou možnost vyzkoušet si své vědomosti, získané v předmětech železniční doprava a zabezpečovací technika, na skutečném zabezpečovacím zařízení, a to jak elektromechanického, tak reléového typu. V rámci odborné praxe si tak před maturitní zkouškou ověří a doplní své odborné znalosti o zkušenosti z reálného provozu. Navíc si všichni zúčastnění vyzkoušejí kromě běžné, bezporuchové obsluhy, také obsluhu mimořádnou, ke které se v rámci odborné praxe u SŽDC dostanou jen zřídkakdy, například nouzové vybavení hradlového relé.

 Více čtěte na: http://www.sstd.cz/files/soubory/zeleznicni_doprava/dopravni_laborator1.pdf

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice
703 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 555 503 111