STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Žáci naší školy se letos opět zúčastnili soutěže Finanční gramotnost, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Cílem soutěže je neformálním způsobem seznámit žáky s problematikou finanční gramotnosti a tím působit preventivně především proti předlužení. Soutěž pomáhá změřit úroveň znalostí finanční gramotnosti a současně rozšíří praktické a teoretické znalosti a vědomosti žáků v oblasti finanční gramotnosti.

Školní kolo soutěže proběhlo dne 12. listopadu 2014 a zúčastnilo se ho 70 žáků 2. - 4. ročníků oborů Provoz a ekonomika dopravy,  Autotronik a Silniční doprava.

Nejlepší soutěžící školního kola:

Pořadí Jméno a příjmení Třída Odpovědi Body Čas
1 Daniel Stangel EPE3 17 14 9:00
2 Vojtěch Filipiec EPE3 17 14 9:34
3 Denisa Berková EPS2 17 14 10:15
4 Daniel Hloušek AUT3 17 14 23:28
5 Jan Gajdoš AUT3 17 13 6:20
6 Dominik Vengel EPS2 17 13 8:30

První tři nejúspěšnější soutěžící postupují do okresního kola, které proběhne v únoru 2015.

Mgr. Iveta Martinásková

Dopravně vzdělávací institut a.s., jenž je dceřinou společností Českých drah, slouží primárně ke školení budoucích výpravčích, signalistů, hradlařů a výhybkářů, kteří si na specializovaném dopravním sále v Brně zkoušejí své teoretické znalosti o řízení železniční dopravy praxi.

Naši studenti čtvrtých, tedy maturitních ročníků, oboru Provoz a ekonomika dopravy, mají každoročně jedinečnou možnost vyzkoušet si své vědomosti, získané v předmětech železniční doprava a zabezpečovací technika, na skutečném zabezpečovacím zařízení, a to jak elektromechanického, tak reléového typu. V rámci odborné praxe si tak před maturitní zkouškou ověří a doplní své odborné znalosti o zkušenosti z reálného provozu. Navíc si všichni zúčastnění vyzkoušejí kromě běžné, bezporuchové obsluhy, také obsluhu mimořádnou, ke které se v rámci odborné praxe u SŽDC dostanou jen zřídkakdy, například nouzové vybavení hradlového relé.

 Více čtěte na: http://www.sstd.cz/files/soubory/zeleznicni_doprava/dopravni_laborator1.pdf

Strana 2 z 2

double-left-arrows right-arrow double-right-arrows left-arrow double-left-arrows-d right-arrow-d double-right-arrows-d left-arrow-d

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021