STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Učebnice Angličtina

SOŠ: Time to talk, 1.-3.díl (dojíždějící)

New English File, 1. a 2. díl (Elementary, Pre-Intermediate)

Longman - Maturita Activator

SOU: Time to talk 1.díl – od 1.do 3.ročníku

NÁSTAVBA: Time to talk 2.díl

Longman - Maturita Activator

DÁLKAŘI: Time to talk 1 – od 1.ročníku

Longman - Maturita Activator

Učebnice Němčina

SOŠ: Sprechen Sie Deutsch, 1.-3.díl (dojíždějící)

Direkt, 1.-3. díl

SOU: Direkt, 1. a 2. díl

NÁSTAVBA: Sprechen Sie Deutsch, 1. díl

DÁLKAŘI: Sprechen Sie Deutsch, 1. díl

Učebnice Ruština

VEČERNÍ STUDIUM A NÁSTAVBA: Raduga

Časopisy

Bridge

V rámci výuky anglického jazyka používají studenti ve všech ročnících studijních oborů časopis BRIDGE. Jedná se o měsíčník, který vychází 10x ve školním roce. V současné době je pro studenty nejvhodnějším časopisem. Obsahuje krátké i  delší  články   pojednávající  o všech  sférách  lidské  činnosti i  společenského  života,  jako jsou např.  historie,  příroda, divadlo, film, cestování, sport atd., mnohdy s uvedením českého významu některých anglických  slov nebo frazeologických výrazů.  Studenti překládají články vybrané pedagogy a při reprodukci svých překladů jsou upozorňováni na gramatické a významové chyby. Časopisy  s přiloženým CD a kazetami jsou rovněž využívány k ověření poslechových dovedností žáků a k praktickému si osvojování mluveného slova. Časopis Bridge je také významnou pomůckou při přípravě na novou maturitu z cizího jazyka, jelikož každé číslo obsahuje přílohu věnovanou buď jednotlivým maturitním tématům nebo nácviku čtenářských a poslechových dovedností potřebných k nové maturitě. Jednou ročně vychází speciální dvojčíslo věnované nové podobě maturitní zkoušky.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021