STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Matematika provází lidstvo odnepaměti. Úsilí proniknout do tohoto tajemného světa je jedním ze základních stavebních kamenů k poznání a porozumění prostředí, ve kterém žijeme. Matematika je královnou věd. Neobejde se bez ní fyzika, chemie, zeměpis a ani žádný jiný technický předmět.

Matematika přispívá k celkovému intelektuálnímu rozvoji. Řešením úloh a problémů rozvíjí samostatné myšlení, svou deduktivní výstavbou posiluje logické myšlení, zaváděním pojmů rozvíjí abstraktní myšlení, vede k rozvoji funkčního myšlení. Geometrie jako část matematiky učí přesnosti a rozvíjí prostorovou představivost.

Matematika nejsou jen čísla, rovnice, geometrické obrazce, matematika je hlavně návod, jak správně uvažovat, jak se přesně vyjadřovat a jak se nenechat v životě klamat. A co jiného člověk potřebuje v praxi, nežli střízlivý úsudek a zdravý rozum. A proto je i naším cílem v hodinách matematiky rozvíjet logické myšlení, kreativitu, ale také přesnost a pečlivost. Klademe důraz na aktivní a samostatnou práci žáků, ve vyučovacích hodinách využíváme prostředky moderní didaktické techniky.

Nejlépe to shrnul v jednom citátu Albert Einstein: „Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody.“

Používané učebnice

  • Kolouchová, Řepová, Šobr; Matematika pro střední školy a studijní obory středních odborných učilišť, Prometheus 1998
  • Hudcová, Kubičíková; Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, Prométheus 2007
  • Hudcová, Kubičíková; Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, Prométheus 2000

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021