STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Výuka fyziky poskytuje žákům fyzikální vzdělání na všeobecné úrovni, umožňuje jim jednoduchým a srozumitelným způsobem pochopit základní fyzikální jevy, porozumět základním fyzikálním souvislostem a postavení člověka v přírodě. Učí je měřit, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje, vyhledávat a interpretovat fyzikální informace a následně je využívat v diskusi k fyzikální a odborné tématice.

Vyučování fyzice přispívá k pochopení souvislostí fyzikálního poznání a rozvoje techniky, posouzení fyzikálních jevů a dějů z hlediska nebezpečnosti a vlivu na zdraví a život, prohloubení vědomostí žáků o aplikaci fyzikálních jevů ve výpočetní technice a v mikroelektronice. Do vyučování se promítá rovněž rozvoj vědy a techniky společně s novými trendy ve výrobě.

Snahou je poskytnout žákům možnost komplexně pochopit přírodních jevy a zákony, formovat žádoucí vztah k technice a vést žáky k umění využívat fyzikální poznatky a dovednosti v praktickém životě a to ve všech situacích, které souvisejí s profesním i občanským životem.

Používané učebnice

  • Lepil, Bednařík, Hýblová; Fyzika pro střední školy (I. a II díl), Prométheus 2002

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021