STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Přírodní vědy přispívají k hlubšímu pochopení přírodovědných jevů, pojmů, zákonů a formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí. Učivo obsahuje vybraná témata z fyziky, chemie a ekologie a je určena studijním a učebním oborům SOŠ a SOU, ve kterých tyto předměty nejsou profilující, a které mají menší požadavky na fyzikální vzdělávání.

Přírodovědné vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:

 • uměl pozorovat, popsat a vysvětlit přírodní jevy,
 • chápal funkci technických zařízení a přístrojů používaných v občanském životě,
 • znal vlastnosti běžně používaných látek a jejich změny,
 • uměl uplatnit získané přírodovědné poznatky v odborném vzdělávání, praxi i každodenním životě,
 • byl schopen přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné praxi,
 • znal základní ekologické souvislosti a postavení člověka v přírodě, dovedl vyhodnotit vliv činností člověka na složky životního prostředí a způsoby jeho ochrany,
 • uměl vyhledat a interpretovat informace spojené s životním prostředím a zaujímat k nim stanoviska

Výuka je průběžně obohacována a prohlubována odbornými exkurzemi, besedami s odborníky, případně žákovskými projekty z přírodovědné oblasti. Součástí učiva je i výchova ke zdraví.

Používané učebnice

Učební obory:

 • o Blažek, Fabini; Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření, SPN 1999
 • o Cibulka a spol.; Rostliny – obrazová encyklopedie rostlin celého světa, Knižní klub
 • o časopis Odpady

Studijní obory:

 • o Vacík, Barthová; Přehled středoškolské chemie, SPN 1999
 • o Knotová, Lefnerová; Odmaturuj z biologie, Didaktis spol. s r.o.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021