Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

moravskoslezsky-kraj-logo

Cizí jazyky

Předmětová komise 4 - Cizí jazyky

Vedoucí komise

Mgr. Libuše Hlubková

Členové

Mgr.  Teichmanová Nováčková Blanka

Mgr. Uhrová Radka

Mgr. Kutáč Jaromír

Mgr. Lichá Naděžda

Mgr. Rozhonová Šárka

Ing. Doležalová Hana

Mgr. Richterová  Veronika

Obecná charakteristika

Předmětová komise (PK) zajišťuje výuku jazyků: anglický jazyk, německý jazyk.

Jazyky, které jsou vyučovány v učňovských oborech jsou zaměřeny kromě obecné angličtiny, gramatických jevů a slovní zásoby také na angličtinu odbornou.

Jazyky vyučované v maturitních oborech jsou zaměřeny na výuku obecné angličtiny, gramatických jevů a slovní zásoby, jsou vyučovány tak, aby došlo k rozvoji všech jazykových kompetencí tak, aby žáci úspěšně zvládli státní maturitní zkoušku.

Obsahem výuky cizích jazyků jsou tyto oblasti

  • jazyk, jako zvuková a grafická stránka – slovní zásoba, gramatika
  • řeč jako fungování jazyka – dovednosti receptivní, produktivní
  • znalosti reálií zemí příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
  • pracovní návyky vedoucí k efektivnímu studiu cizího jazyka

Výuka živým jazykům se tedy ve významné míře podílí na intelektuálním a sociálním rozvoji osobnosti žáka, prohlubuje jeho všestranné i odborné vzdělání, obohacuje jeho poznatkové struktury, rozvíjí jeho specifické vlohy a zájmy a podmiňuje kvalitu soustavného odborného růstu.

PK se podílí na výuce ve všech studijních oborech

časová dotace: 3 hodiny týdně

A ve všech učebních oborech

časová dotace: 2 hodiny týdně

Odborné učebny

Výuka cizích jazyků je realizovaná v jazykových učebnách 219, 319. Tyto učebny jsou vybaveny moderní promítací technikou: dataprojektorem v kombinaci s interaktivní tabulí. Kromě promítací techniky jsou učebny vybaveny audiotechnikou, která slouží k procvičování poslechových cvičení a dalšími pomůckami. Výuka cizích jazyků je mimo jazykových učeben realizována ve všech dalších učebnách. Všechny jsou vybaveny audiovizuální technikou - ať již dataprojektorem, nebo interaktivní tabulí.

Seznam okruhů z anglického jazyka ke státní maturitě

Seznam okruhů z anglického jazyka ke státní maturitě.
                                                                   
  
1.    Personal Characteristic
2.    Family
3.    Housing
4.    Everyday Life
5.    Education
6.    Free Time and Entertainment
7.    Sports
8.    Interpersonal Relations
9.    Travelling and Transport
10.    Health and Hygiene
11.    Food
12.    Shopping and Services
13.    Jobs
14.    Society
15.    Weather and Nature
16.    Science and Technology
17.    Holidays and Festivals
18.    The Czech Republic
19.    Prague
20.    Ostrava and My Region
21.    The United Kingdom
22.    London
23.   The U.S.A
24.   US Cities - Washington D.C., New York
25.   English Speaking Countries - Canada, Australia, New Zealand,                 Ireland
26.   English and American Literature

 

 

 

 

Kolik jazyků umíš

Během posledních tří měsíců si studenti maturitních oborů Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích mohli ověřit úroveň svých jazykových dovedností, ovšem nejen v rámci oné „klasické“ výuky ve školních lavicích.

Ve středu 18. prosince loňského roku se uskutečnila jednodenní exkurze do předvánoční Vídně. Již během cesty autobusem se žáci z krátké prezentace, jež byla zakončena opakovacím kvízem, dozvěděli s předstihem o místních pamětihodnostech. Den plný kulturních zážitků začal u zámku Schoenbrunn a pokračoval císařskými zahradami k Radnici, Parlamentu a Hofburgu. Své komunikativní schopnosti v němčině si žáci mohli procvičit při nakupování na Mariahilfer Strasse a při návštěvě místního nádraží.cizijazyky02

V novém roce, tentokráte pro příznivce angličtiny, připravili vyučující cizích jazyků školní kolo olympiády, které se konalo v pondělí 3. února. Studenti se sešli v hojném počtu a plni očekávání, připraveni podstoupit obě části soutěže – třicetiminutový poslech a následně každý zvlášť desetiminutovou konverzaci se zkoušejícími na obecné téma. Všichni zúčastnění prokázali výborné znalosti, nejlepší však může být vždy jen jeden. Vítězi, který bude školu reprezentovat v okresním kole, popřál osobně při předávání diplomu hodně štěstí a úspěchu také pan ředitel.

Za poznáním do Anglie, 8. – 14. 6. 2014

Před koncem školního roku zorganizovala naše škola ve spolupráci s občanským sdružením Perspektiva studijně-poznávací zájezd do jižní Anglie. Druhý červnový týden tedy trávilo celkem 20 studentů u moře a užívalo si, pro Británii ne příliš typického, slunečného počasí. Jelikož byli všichni „účastníci zájezdu“ ubytováni v rodinách, mohli si na vlastní kůži ověřit, jak jsou na tom ve skutečnosti se znalostí angličtiny a zda jsou schopni vykomunikovat to, co potřebují...

Ochutnali jsme i nefalšovanou britskou kuchyni včetně typické English breakfast, sendvičů či tradičních fish and chips. V rámci poznávání krás a pamětihodností jsme navštívili například přímořské letovisko Brighton, přístav v Portsmouth, nechybělo pověstmi opředené Stonehenge, dále pašerácké jeskyně v Hastings, musíme zmínit také naše „domovské“ městečko Worthing a samozřejmě hlavní město Spojeného království.

V Londýně jsme koukli na London Eye, přihlíželi střídání stráží u Buckinghamského paláce, prošli si Trafalgar Square či čínskou čtvrť. Přes Tower Bridge jsme bezpečně dorazili do beefeatery hlídaného Toweru a zcela vyčerpaní jsme se s londýnskou metropolí rozloučili od nultého poledníku z Greenwich.

Nesmíme opomenout fakt, že jsme dopravní škola, takže... Cestovali jsme převážně autobusem, nicméně přes kanál La Manche jsme se plavili trajektem, do našich „adoptivních “ rodin jsme byli rozváženi auty (ti šťastnější se projeli třeba i britským jaguárem), v Londýně jsme viděli světoznámé černé taxíky, červené dvoupatrové „doubledeckery“ a dokonce jsme se projeli i metrem.

Domů si pak všichni přivezli nejen fotografie, suvenýry a třílibrová trička z Primarku, ale hlavně spoustu pěkných zážitků.

Doporučená a povinná literatura

Učebnice Angličtina

SOŠ: Time to talk, 1.-3.díl (dojíždějící)

New English File, 1. a 2. díl (Elementary, Pre-Intermediate)

Longman - Maturita Activator

SOU: Time to talk 1.díl – od 1.do 3.ročníku

NÁSTAVBA: Time to talk 2.díl

Longman - Maturita Activator

DÁLKAŘI: Time to talk 1 – od 1.ročníku

Longman - Maturita Activator

Učebnice Němčina

SOŠ: Sprechen Sie Deutsch, 1.-3.díl (dojíždějící)

Direkt, 1.-3. díl

SOU: Direkt, 1. a 2. díl

NÁSTAVBA: Sprechen Sie Deutsch, 1. díl

DÁLKAŘI: Sprechen Sie Deutsch, 1. díl

Učebnice Ruština

VEČERNÍ STUDIUM A NÁSTAVBA: Raduga

Časopisy

Bridge

V rámci výuky anglického jazyka používají studenti ve všech ročnících studijních oborů časopis BRIDGE. Jedná se o měsíčník, který vychází 10x ve školním roce. V současné době je pro studenty nejvhodnějším časopisem. Obsahuje krátké i  delší  články   pojednávající  o všech  sférách  lidské  činnosti i  společenského  života,  jako jsou např.  historie,  příroda, divadlo, film, cestování, sport atd., mnohdy s uvedením českého významu některých anglických  slov nebo frazeologických výrazů.  Studenti překládají články vybrané pedagogy a při reprodukci svých překladů jsou upozorňováni na gramatické a významové chyby. Časopisy  s přiloženým CD a kazetami jsou rovněž využívány k ověření poslechových dovedností žáků a k praktickému si osvojování mluveného slova. Časopis Bridge je také významnou pomůckou při přípravě na novou maturitu z cizího jazyka, jelikož každé číslo obsahuje přílohu věnovanou buď jednotlivým maturitním tématům nebo nácviku čtenářských a poslechových dovedností potřebných k nové maturitě. Jednou ročně vychází speciální dvojčíslo věnované nové podobě maturitní zkoušky.

Studijní poznávací zájezd do Anglie

Studenti třetích a čtvrtých ročníků se ve dnech 3. 9. - 9. 9. 2012 zúčastnili zájezdu do Anglie, během kterého mohli obdivovat nejen krásy Londýna, ale také například malebné městečko Canterbury, jeden z nejhezčích evropských zámků Leeds Castle, univerzitní město Oxford s nejstarší evropskou kavárnou či proslulou jídelnou ze série filmů o Harry Potterovi. Nevynechali jsme mýty a pověstmi opředené Stonehenge ani krásné katedrální stavby v Salisbury a Winchesteru.  

V Londýně jsme zavítali například do dopravního muzea, prohlédli jsme si alespoň zvenku Buckingham Palace a viděli střídání stráží. Na vlastní oči jsme mohli spatřit korunovační klenoty v Toweru, hlídaném Beefeatery, odpočinuli jsme si v St. James´s Parku a nakrmili hladové veverky, nakoupili suvenýry na proslulé Oxford Street a k tomu všemu jsme se svezli i londýnským metrem, nejstarším na světě.

Počasí nám přálo, deštníky jsme nepotřebovali, ba naopak, někteří se i trošku opálili. V hostitelských rodinách se nám všem líbilo, mohli jsme ochutnat nefalšované fish and chips, poznali jsme alespoň trošku britské zvyky a hlavně prověřili znalost naší angličtiny :-).

Všem organizátorům a "účastníkům zájezdu" děkujeme.

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice
703 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 555 503 111