Smluvní pracoviště

Pro studenty
Praktická výchova
Napsal Karel Dušík, Ing.

Smluvně zabezpečená pracoviště školy pro praktické vyučování žáků 2 až 4 ročníků na pracovištích sociálních partnerů školy z podnikatelské sféry. Žáci zde získávají a dále si prohlubují své odborné vědomosti, dovednosti a návyky v reálném pracovním prostředí.

Žáci vykonávají odbornou provozní praxi zejména v následujících firmách: