STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Dílny 1. ročníku

Tři zámečnické dílny vybavené základním strojním vybavením, každá s kapacitou 24 žáků. Zde jsou žáci seznamováni se základními způsoby ručního a strojního zpracování kovů a materiálů.
Tyto dovednosti získávají všechny učební obory, včetně studijních oborů Elektrotechnika, Silniční doprava a Autotronik.

V rámci aplikace získaných dovedností se žáci 1.ročníků podílejí v rámci odborného výcviku také na produktivní práci – zhotovení různých výrobků nebo zlepšování vybavení školy. Součástí dílen je odborná učebna vybavená moderní didaktickou technikou, která je k dispozici i ostatním žákům školy.

Dílny elektro

Dvě dílny elektro, každá pro 12 žáků. Zde probíhá výuka 1. roč.oboru Autoelektrikář a 2.a 3. roč., Elektrotechnika, dále obor Autotronik 1.a 2. ročníku, kde si žáci prakticky osvojují základy elektro veličin, diagnostiky a oprav elektrických a elektronických zařízení.

Základním cílem praktické výuky je vytvoření dovedností a návyků v souvislosti se zajišťováním provozní spolehlivosti elektroinstalace a elektropříslušenství silničních motorových vozidel.

Karosárna

Pracoviště vybavené potřebným technologickým, strojním a materiálním zařízením, včetně rovnacího zařízení umožňující realizovat nácvik dovedností žáků 2.a 3.ročníků oboru Klempíř pro strojírenskou výrobu - při opravách částí jednotlivých dílů, karosérií silničních motorových vozidel - seznamování s technologií pracovních postupů a povrchových úprav, pomocnými materiály apod..

Žáci se zde také podílejí na produktivní práci, v rámci zakázkové činnosti na opravách silničních motorových vozidel.

Svařovna

Svářečská škola je určena pro výcvik zákl. kurzů svařování metod E, G, M a je vybavena veškerým potřebným zařízením pro praktickou a teoretickou výuku dle ČSN 050705. Pracoviště svářečské školy je vybavené 7 pracovními místy pro praktickou výuku el. obloukem, 6 pracovními místy pro výuku plamenem, 1 pracoviště je pro ukázky svařování instruktora el. obloukem a 1 pracovní místo pro strojní řezání na novém řezacím stroji RS 131. Svářečské stroje MIG/MAG značky MIGATRONIC, FRONIUS.

Součástí svářečské školy je odborná učebna vybavená moderní didaktickou technikou a veškerými normami ČSN.

V rámci učebních osnov poskytuje zdarma žákům školy tyto činnosti:

1.ročník obor Automechanik: Seznámení (délka 5 dnů)

 • Svařování elektrickým obloukem
 • Pájení natvrdo
 • Svařování plamenem
 • Odporové-bodové svařování

2.ročník obor Silniční doprava: Seznámení (délka 2 dny)

 • Svařování elektrickým obloukem
 • Svařování v ochranné atmosféře
 • Svařování plamenem a řezání kyslíkem

2.ročník obor Klempíř pro strojírenskou výrobu

 • Základní kurz svařování v ochranném plynu ZK135W01 (délka 20 dnů)
 • Zaškolení pro řezání a stehování kyslíkem ZP311-1,2W01 (délka 10 dnů)

3.ročník obor Klempíř pro strojírenskou výrobu

 • Zaškolení pro bodové odporové svařování ZP21-9W01 (délka 5 dnů)

3.ročník obor Mechanik kolejových vozidel

 • Základní kurz elektrickým obloukem ZK111W01 (délka 20 dnů)

Soustružna

Pracoviště vybavené klasickými kovoobráběcími stroji ( hrotové soustruhy, vertikální i horizontální frézky, brusky, obrážečky ).

Tímto pracovištěm projdou žáci oborů, které mají ve svých osnovách základy strojního obrábění - soustružení. Jedná se hlavně o žáky 1 a 2 ročníků, kteří se zde seznámí s obsluhou a základy prací na obráběcích strojích.

Servisní pracoviště

Pracoviště autoservisu je rozděleno na 2 servisní dílny, které jsou vybaveny zvedacími zařízeními, moderními diagnostickými přístroji a dalším nezbytným technologickým a montážním vybavením. Součástí tohoto pracoviště je také stanice měření emisí.

Dílna č.1 – základní vybavení a zaměření

 • diagnostika - SUPER VAG – komunikace s řídícími jednotkami vozidel koncernu VW.
 • diagnostika podvozků - geometrie optická BEISSBARTH, geometrie rádiová OPTO-plus přesnost měření 0,01 mm, přístroj GRUNDIG na proměřování různých proudových veličin
 • zátěžová zkoušečka akumulátoru – indikuje stav akumulátoru
 • přístroj na opravu, výměnu, kontrolu klimatizace ve vozidle TECNOTEST ECOLD 6710. Přístroj vysaje staré médium, vyvakuuje klimatizační soustavu vozidla, vyzkouší těsnost, doplní nové množství media dle typu vozidla.
 • přístroj na seřízení světel vozidla - REGLOSKOP
 • tři zvedací zařízení pro opravy vozidel, výměnu olejů a měření geometrie

Dílna č.2 – základní vybavení a zaměření

 • zde jsou prováděny běžné opravy motorových vozidel, včetně některých diagnostických úkonů.
 • 2 zvedací zařízení pro opravy vozidel
 • pneuservis - zařízení na demontáž a montáž pneumatik s vyvažovačkou
 • válcová zkušebna brzd a tlumičů - BEISSBARTH , změří účinnost a vyhodnotí souměrnost a stav brzd na vozidle

Na těchto pracovištích probíhá výuka žáků oborů Automechanik, Autotronik a Silniční doprava. V rámci produktivní práce se žáci podílejí na zakázkové činnosti - opravách silničních motorových vozidel.

Emisní pracoviště

Na pracovišti je možné provádět měření emisí na většině u nás provozovaných vozidel, která jsou vybavena zážehovými a vznětovými motory, a to jak neřízenými systémy tak řízenými systémy. Žáci jsou seznamováni se způsobem měření emisí – prací technika SME.

Výkonová zkušebna

Je zabudována v samostatné dílně. Využíváme ji ve spolupráci s VŠB - TU Ostrava. Motorová brzda slouží k měření výkonu motorů vozidel do maximálního výkonu 120 KW. Přístroj vypočítá ztráty na výkonu a nakonec celkový výkon motoru. Motorová brzda kontroluje přesnost tachometrů. Na tomto pracovišti se žáci oborů Automechanik, Silniční doprava a Autotronik mají možnost seznámit s prací při měření výkonnostních parametrů osobních vozidel.

Montážní hala

Odborné pracoviště, kde se žáci oborů Autoelektrikář, Autotronik a Silniční doprava zabývají základními montážními pracemi, demontáží a montáží motorových vozidel a motorových skupin a problematikou oprav elektrických a elektronických zařízení silničních motorových vozidel. Žáci zde mají k dispozici tyto výuková vozidla – Škoda Superb 1,8 Turbo, Škoda Octavia 1,9 TDI, Škoda Octavia 2,0 , Škoda Fabia 1,0.a tři vozidla Hyudai i 30.

Dále žáci využívají k výuce tyto motorové agregáty

 • vznětové  – Octavia 1,9 TDI 2ks a Octavia SDI 2ks
 • zážehové – Octavia 1,8 a 2,0 , Felicia 1,6 , Fabia 1,0 , Favorit 1,3 a Š-105.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021