Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

moravskoslezsky-kraj-logo

Projekt ERASMUS+

Naše škola se zapojila do projektu „Cooperation in vocational education for European labour market“ = CIVELL v rámci programu ERASMUS +.

Tento projekt rozvíjí partnerství mezi regiony v České republice, Francii a v Polsku v oblasti odborného vzdělávání na úrovni středních škol a navazuje tak na projekt Comenius. Cílem projektu je nejen spolupráce mezi partnerskými školami, ale především mobilní zahraniční stáže žáků. Odborné stáže žáků proběhnou v příštím školním roce. Této mobilitě předchází mobilita pedagogů. V současné době probíhá mobilita pedagogů v regionu GRAND EST, jehož sídlem je francouzské město Métz. Cílem této mobility je sdílet odborné znalosti a dobrou praxi v poradenství pro volbu povolání a konzultační služby pro žáky a mladé absolventy, následné vyhodnocení mobilit a vytvoření programu pro rozvoj osobních a profesních dovedností žáků v odborném vzdělávání.

V únoru 2018 se uskuteční mobilita v Moravskoslezském kraji, kde přivítáme partnery francouzských a polských středních škol, a poté v dubnu 2018 proběhne mobilita pedagogů v Lotrinsko Lublinském vojvodství v Polsku.

https://www.facebook.com/civeelerasmusplus/

Máme rádi češtinu, a proto pořádáme Olympiádu v ČJ

Školní kolo 44. ročníku Olympiády v ČJ proběhlo na naší SŠTD v Ostravě-Vítkovicích 23. listopadu 2017. Zúčastnilo se ho celkem 25 žáků z 1. - 3. ročníků čtyřletých oborů. Studenti řešili 8 obtížných, ale velmi zajímavých mluvnických úkolů a psali slohovou práci na téma Vyřčená slova nelze vzít zpět.

Zajímá Vás, jaké jsou výsledky?

Na stupních vítězů stanuli Tomáš Havrlant ze třídy SIE 2, Pavlína Klosová ze třídy SIE 1 a Adam Pail ze třídy AUT 2.

Vítězům srdečně blahopřejeme, všichni ostatní zúčastnění mají náš upřímný obdiv za nadšení, chuť a elán, se kterým se pustili do řešení nelehkých úkolů.

Výsledková listina

pořadí

jméno

třída

počet bodů

1.

Tomáš Havrlant

SIE 2

20

2.

Pavlína Klosová

SIE 1

18

3.

Adam Pail

AUT 2

17,5

4.

Lukáš Fojtík

SIP 3

16,5

5. – 6.

Martin Bernict

Lukáš Mitura

PED 1

SIE 1

12,5

7.

Jan Cvilink

AUT 2

11,5

8. – 9.

David Nitsche

Jan Lubojacký

SIP 3

AUT 2

11

10.

Jakub Sikora

SIE 2

10,5

11. – 13.

Jan Bernat

Dominik Lech

Dominik Schwarz

SIE 1

SIP 3

SIP 3

10

14. – 15.

Milan Chovan

Karel Bárta

SIP 3

PED 2

9,5

16. – 17.

Petr Pilarský

Kateřina Pifková

SIE 2

SIE 1

9

18. – 19.

Martin Prošek

Pavel Vavříček

SIE 2

PED 1

8,5

20.

Jan Kelle

PED 2

8

21.

Danny Dej

SIE 2

7,5

22. – 24.

Jiří Bena

Viktor Alexandrov

Vojtěch Masaryk

SIE 2

SIE 2

SIE 1

6

25.

Ondřej Velocha

SIP 3

5,5

olympiada01

olympiada02

olympiada04

olympiada03

Divadelní maraton

V prvním pololetí letošního školního roku jsme společně se žáky 1. – 4. ročníků naší SŠTD v Ostravě-Vítkovicích absolvovali „divadelní maraton“.

V Divadle loutek Ostrava jsme zhlédli představení Lebensraum na téma, co by se mohlo stát, kdyby německý kancléř nabídl šesti miliónům Židů z celého světa německé občanství, práci a bydlení v Německu, aby tak odčinil historickou německou vinu z druhé světové války.

divadelni-maraton05

Poté jsme vyrazili na představení hry Williama Shakespeara Bouře, dramatickou romanci s napínavým příběhem, ve kterém jsou obsažena všechna Shakespearova celoživotní témata: vztah otce a dcery, sourozenecká rivalita, síla lásky, zrada a pomsta, boj o moc i odpuštění.

divadelni-maraton06

Výuku odborných předmětů i dějepisu jsme doplnili o hru Nastupovat! Děják z rychlíku, ve které s námi duch Vlakomil proletěl historií od průmyslové revoluce v Anglii přes dvacáté století až do současnosti a proměnil tak dějepis v dobrodružnou výpravu do minulosti.

divadelni-maraton07

Životní osudy světoznámého anglického dramatika Williama Shakespeara jsme si připomněli díky návštěvě Národního divadla moravskoslezského, kde jsme zhlédli hru Zamilovaný Shakespeare, která vznikla podle stejnojmenného filmu ověnčeného sedmi Oscary. Zachycuje Shakespeara v době, kdy se rodí jedna z jeho nejslavnějších tragédií – Romeo a Julie.

divadelni-maraton08

A na co se ještě můžeme těšit? V prosinci si připomeneme 100. výročí narození Josefa Kainara v DLO v divadelním představení Stříhali dohola J. K. Dozvíme se mnoho zajímavých informací o pobytu básníka v Ostravě v době jeho mládí, studií a prvních lásek. A samozřejmě si také poslechneme slavné Kainarovy texty, které byly zhudebněny.

divadelni-maraton09

V lednu půjdeme na představení Hodina Komenského, abychom si s humorem a nadsázkou připomněli životní osudy Učitele národů, který napsal spousty knih, vymyslel prázdniny, zavedl školu i pro děvčata a prožil nejdelší evropskou válku.

divadelni-maraton01

Máte rádi divadlo? Tak pojďte s námi.

Projekt Krokus

V letošním školním roce se naše škola SŠTD v Ostravě-Vítkovicích zapojila do Projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze a pobočkou v Brně.

V listopadu jsme společně se žáky třídy SIP 3 zasadili cibulky žlutých krokusů jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí, které zemřely během holokaustu. 

Žlutá barva krokusů připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni nosit během nacistické vlády v některých obsazených zemích.

V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna, v době, kdy si připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Naši studenti tak mohou ostatním žákům vysvětlit, co vlastně krokusy symbolizují.

Projekt Krokus pomáhá mladým lidem pochopit problematiku šoa, zvyšuje povědomí o nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu, podporuje vzájemnou toleranci a respekt ve společnosti.

krokus04

krokus02

krokus03

Jeden svět na školách

Dne 7. listopadu 2017 se na naší škole konal 16. ročník akce Měsíc filmu na školách uskutečněný v rámci projektu Příběhy bezpráví. Letošní ročník byl věnován příběhům lidí, kteří dokázali vzdorovat komunistickému režimu a často museli opustit své domovy.

Žáci shlédli film Ženy Charty 77 a besedovali pamětníky: panem Leem Žídkem a panem ing. Rostislavem Sochorcem, kteří žákům vyprávěli o svých životních osudech.

pribehy-bezpravi01

Soutěž Smelo na cesty ve slovenských Gbeĺanech

9. 10. 2017 se naši studenti 3. ročníku zúčastnili soutěže Smelo na cesty ve slovenských Gbeĺanech. Soutěž se uskutečnila ve vzdělávacím centru KIA MOTORS Slovakia.

V úvodu byli studenti rozděleni do tříčlenných týmů. V každém týmu byli zástupci různých škol ze Slovenska a tří českých škol. Soutěžní týmy měli řešit problematiku bezpečnosti silniční dopravy na PK. Své řešení zpracovat do prezentace a před komisí obhájit své řešení. Žákům se soutěž velmi líbila, navázali kontakty se žáky jiných škol, museli pracovat týmově.

Zajímavé byly i přednášky, které byly součástí programu. Zároveň měly preventistky KR PZ Žilina na dobu přestávky připravenou praktickou ukázku a aktivity z oblasti prevence bezpečnosti.

smelo01

smelo01

smelo01

Exkurze do Památníku II. světové války

Závěr školního roku bývá již tradičně spojen s exkurzemi. I naši žáci se na exkurzi vypravili.

Třídy AUT 1 a AUT 2 navštívily v Památníku II. světové války v Hrabyni expozici Doba zmaru a naděje a novou výstavu Z Buzuluku do Prahy. Expozice zachycuje boje československého armádního sboru během osvobozování Sovětského svazu a Československa.

Žáci si připomněli základní události válečného konfliktu a prohlédli si hmotné prameny z tohoto období. V průběhu poutavého výkladu pana průvodce jsme se dozvěděli i spoustu nových poznatků. Vše jsme si zapisovali do pracovního listu, který využijeme v hodinách dějepisu.

V Hrabyni jsme rovněž navštívili kostel Nanebevzetí Panny Marie – významné poutní místo, které ve své básni Hrabyň zmiňuje  Petr Bezruč.

Navštívili jsme Czech Raildays 2017

Ve čtvrtek dne 15. června 2017 navštívili žáci naší školy s pedagogy netrpělivě očekávaný Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy Czech Raildays 2017 v Ostravě.

Na tomto veletrhu nás zajímaly především tyto oblasti dopravy:

 • železniční kolejová vozidla a jejich příslušenství
 • kolejová vozidla pro městskou dopravu a jejich příslušenství
 • prostředky pro stavbu, provoz a údržbu železniční a tramvajové dopravní cesty
 • prostředky a zařízení pro provoz a údržbu kolejových vozidel
 • kombinovaná doprava a informační technologie
 •  služby pro drážní dopravu a manipulační technika

Na výstavišti bylo opravdu mnoho k vidění, o tom svědčí veliké množství tuzemských i zahraničních vystavovatelů.                                                    http://www.railvolution.net/czechraildays/aktuality.php

Návštěvníci zde mohli vidět kolejová vozidla a soupravy pro železniční a městskou dopravu a příslušenství, prostředky pro stavbu, provoz a údržbu kolejových dopravních cest a vozů a nové prostředky informační technologie pro kolejovou dopravu.

Kromě výstav a prezentací jednotlivých firem probíhal také odborný doprovodný program v podobě seminářů a konferencí, zejména na téma zrychlení železniční dopravy a nových trendů v oblasti infrastruktury – Vysokorychlostní železnice jako nutná základní součást nové podoby a role železnic v ČR, 12. - 14. 6. 2017, Hotel Clarion.

Veletrh pořádali:

 • Railway Builder, s.r.o.
 • M-Presse plus, s. r. o.
 • Správa železniční dopravní cesty, s. o.
 • České dráhy, a. s.
 • ČD Cargo, a. s.

Ve spolupráci s:

 • Dopravní podnik Ostrava a. s.
 • Institut dopravy při VŠB – TU Ostrava

Mezinárodní veletrh je podporován statutárním městem Ostrava.

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice
703 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 555 503 111