STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Členové školské rady pro období 2020 – 2023:

Zástupci zřizovatele:

Ing. Lenka Fojtíková - místopředseda ŠR

Miroslav Pačuta

Zástupci rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků:

Kateřina Stuchlíková

Jolana Brzesková

Zástupci pedagogů:

Mgr. Petr Elbel - předseda ŠR

Mgr. Věra Machanová

Školská rada se podílí na správě školy. Má šest členů, dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a mezi její pravomoci patří:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jeho uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
  9. podává návrh na odvolání ředitele,
  10. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele.
 

Odkazy a soubory ke stažení

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021