Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

moravskoslezsky-kraj-logo

Školská rada

Členové školské rady pro období 2020 – 2023:

Zástupci zřizovatele:

Ing. Lenka Fojtíková - místopředseda ŠR

Miroslav Pačuta

Zástupci rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků:

Kateřina Stuchlíková

Jolana Brzesková

Zástupci pedagogů:

Mgr. Petr Elbel - předseda ŠR

Mgr. Věra Machanová

  

Školská rada se podílí na správě školy. Má šest členů, dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a mezi její pravomoci patří:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jeho uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
  9. podává návrh na odvolání ředitele,
  10. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele.

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice
703 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 555 503 111