STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

1. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace, dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají:

a) Písemně na adresu:

Střední škola technická a dopravní,Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964, 703 00 OSTRAVA-Vítkovice

b) Ústně lze podat žádost:

telefonicky – 555 503 101 
osobně – na sekretariátě ředitele školy

c) Elektronickou poštou lze podat žádost:

zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Příjem žádostí

Ředitel SŠTD Ostrava posoudí žádost o poskytnutí informace podle §§ 13 a 14 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění a bude postupovat v souladu s tímto zákonem.

3. Opravné prostředky

Odvolání:

  • odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podává žadatel písemně sekretariátu ředitele SŠTD Ostrava do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty v souladu s § 16 zákona č. 106/1999 Sb. O odvolání pak rozhoduje nadřízený orgán. Tímto orgánem je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 OSTRAVA, kterému ředitel SŠTD podané odvolání postoupí, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne předložení odvolání řediteli SŠTD.
  • Soudní přezkum rozhodnutí o odvolání se provádí na základě žaloby žadatele.

Stížnost:

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 109/1999 Sb. lze podat dle § 16 a zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění na sekretariátě ředitele SŠTD Ostrava a to do 30 dnů ode dne:
    a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
    b) uplynutí lhůt pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5. písm.
    d) nebo § 14 odst. 7.
  • stížnost je možné podat písemně i ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji hned vyřídit, sepíše se o ní na sekretariátě ředitele SŠTD Ostrava písemný záznam.

Odkazy a soubory ke stažení

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009/2010 

Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2021

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2020

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2017

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2016

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 

Výroční zprávy o poskytování informací

 Sazebník úhrad za poskytnuté informace (doc.)

Žádost o poskytnutí informace (doc.)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021