Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

moravskoslezsky-kraj-logo

Žádosti o informace, opravné prostředky a formuláře

Žádosti o informace, opravné prostředky a formuláře

1. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace, dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají:

a) Písemně na adresu:

Střední škola technická a dopravní,Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964, 703 00 OSTRAVA-Vítkovice

b) Ústně lze podat žádost:

telefonicky – 555 503 101 
osobně – na sekretariátě ředitele školy

c) Elektronickou poštou lze podat žádost:

zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Příjem žádostí

Ředitel SŠTD Ostrava posoudí žádost o poskytnutí informace podle §§ 13 a 14 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění a bude postupovat v souladu s tímto zákonem.

3. Opravné prostředky

Odvolání:

  • odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podává žadatel písemně sekretariátu ředitele SŠTD Ostrava do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty v souladu s § 16 zákona č. 106/1999 Sb. O odvolání pak rozhoduje nadřízený orgán. Tímto orgánem je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 OSTRAVA, kterému ředitel SŠTD podané odvolání postoupí, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne předložení odvolání řediteli SŠTD.
  • Soudní přezkum rozhodnutí o odvolání se provádí na základě žaloby žadatele.

Stížnost:

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 109/1999 Sb. lze podat dle § 16 a zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění na sekretariátě ředitele SŠTD Ostrava a to do 30 dnů ode dne:
    a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
    b) uplynutí lhůt pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5. písm.
    d) nebo § 14 odst. 7.
  • stížnost je možné podat písemně i ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji hned vyřídit, sepíše se o ní na sekretariátě ředitele SŠTD Ostrava písemný záznam.

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice
703 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 555 503 111