Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

moravskoslezsky-kraj-logo

Provoz a ekonomika dopravy

 Předmětová komise 7 - provoz a ekonomika dopravy


Vedoucí předmětové komise:

Ing. Tomáš Pščolka

Zástupce vedoucího předmětové komise: 

Mgr. Iveta Martinásková

Členové:

Mgr. Jarmila Šumberová

Ing. Marek Ivančo

 

Obecná charakteristika předmětů:

Členové předmětové komise provoz a ekonomika dopravy zabezpečují výuku odborných předmětů se zaměřením na organizování a provozování železniční dopravy, legislativu, železniční přepravu, sdělovací a zabezpečovací techniku v železniční dopravě, ekonomiku, železniční dopravní cestu a železniční vozidla, dopravní zeměpis, kombinovanou dopravu a logistiku. V rovině teoretického vyučování jsou v maximální míře využívány moderní metody výuky za pomocí didaktických pomůcek a audiovizuální techniky.

Teoretické dovednosti, které žáci získají v odborných předmětech, mají možnost si praktický vyzkoušet v dopravním sále SŠTD, nebo přímo na pracovištích ČD a.s., ČD Cargo, a.s., SŽDC s. o nebo nově i na pracovištích ArcelorMittal Ostrava a.s. Pojetí výuky je směřováno k univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, reflexi, modifikaci a aplikaci vzdělávacích strategií se zřetelem k principům celoživotního vzdělávání minimalizujícím rizika na trhu práce.

 

Členové PK se podílí na výuce ve studijních oborech:

 • Provoz a ekonomika dopravy
 • Silniční doprava
 • Autotronik
 • Elektrotechnika

 

Členové PK se podílí na výuce v učebních oborech:

 • Automechanik
 • Karosář
 • Autolakýrník
 • Strojní mechanik

 

Odborné učebny:

Výuka odborných předmětů je zabezpečována v učebnách vybavených počítačem, dataprojektorem nebo interaktivní tabulí a jinými audiovizuálními pomůckami. Kromě toho máme moderní učebnu pro simulaci funkce zabezpečovacích a sdělovacích zařízení používaných na železnici. Výuka je kromě odborné praxe realizována také v této učebně, kde si žáci osvojují nabyté teoretické poznatky jak z obsluhy elektromechanického zabezpečovacího zařízení tak i dálkového nebo dispečerského řízení. Dále je tato učebna vybavená simulátorem řízení drážních vozidel, různými aplikacemi pro nákladní přepravu, vizualizační technikou a samozřejmostí jsou i nejnovější balíčky kancelářských programů firmy Microsoft.


Studijní materiály - doporučená literatura:

 • Předpisy ČD a.s.
 • Předpisy SŽDC s.o.
 • Předpisy ČD Cargo, a.s.
 • Václav Cempírek a kol.: Logistické a přepravní technologie. Institut Jana Pernera, o.p.s. 2009
 • Václav Cempírek a kol.: Logistická centra. Institut Jana Pernera, o.p.s. 2010
 • Jaromír Široký a kol.: Technologie dopravy. Institut Jana Pernera, o.p.s. 2013
 • Ing. Vlastimil Sekal: Manipulační technika a základy logistiky. Střední technická škola strojní a elektrotechnická  2005
 • Jan Mrkvička, Josef Baslar: Kolejová vozidla.  NADAS 1986
 • Jiří Pánek, Bohumil Nádvorník: Sdělovací a zabezpečovací zařízení, NADAS
 • Ing. Vlastimil Sekal: Doprava a přeprava . Ústí nad Labem 2006
 • Jan Daněk, Ladislav Křivda: Základy dopravy. VŠB – TU Ostrava 2003
 • Zlámal Jaroslav a Mendl Zdeněk: Ekonomie nejen k maturitě 1 Obecná ekonomie. Computer Media 2008
 • Zlámal Jaroslav a Mendl Zdeněk: Ekonomie nejen k maturitě 2 Ekonomika podniku. Computer Media 2007
 • Klínský Petr a Münch Otto: Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 1. – 4. díl. Fortuna 2002
 • Petr Pernica: Logistika pro 21. století 1. – 3. díl. Radix 2005
 • Obchodní zákoník
 • Občanský zákoník
 • Daňové zákony
 • Zákoník práce
 • Živnostenský zákon
 • Zákon o dráhách
 • Zdeněk Žemlička, Jaroslav Mynářík: Doprava a přeprava. Nadatur 2008
 • Jaroslav Bazala a kol.: Logistika v praxi. Verlag Dashöfer 2003

 

Praxe

Předmět Praxe je odborným předmětem praktického zaměření, ve kterém žáci vykonávají praktické činnosti odpovídající profilu absolventa a kde si ověřují teoretické znalosti získané v teoretických odborných předmětech.
Tyto praktické činnosti se realizují na různých pracovištích ČD a.s., ČD Cargo, a.s., SŽDC s.o., ArcelorMittal Ostrava a.s. a v dopravním sále ve škole.

Plánované exkurze v školním roce 2017/2018

 1. Dopravní sál Brno - EPS 4 (PED)
 2. Centrální dispečerské pracoviště Přerov - SŽDC - SIP 3 (PED)
 3. Prostory pro cestující Ostrava hl.n. - PED 2
 4. Výrobní proces ve firmě Marlenka - SIP 3 
 5. Professional parcel logistic - PED 2
 6. Letiště Leoše Janáčka - řízení letového provozu - PED 2
 7. Živnostenský úřad - EPS 4 
 8. Dopravní podnik hl. m. Prahy - SIP 3
 9. Dopravní sál - Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera - EPS 4
 10. Czech raildays PED 1, PED, SIP 3     
 11. Bohumín - Depo kolejových vozidel Českých drah - PED 2  
 12. Maxion Wheels AUT 3, AUT 4
 

Soutěže


Projekty

 • Výukové objekty v systému MOODLE a SMART BOARD
 • Projekt Inovace s úsměvem
 • Inovativní formy spolupráce škol a firmy České dráhy v Moravskoslezském kraji
 • Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v AMO
 • Projekt Posouváme hranice jazyků

 

Doučování

Podle zájmu žáků a pravidel ve školním řádů SŠTD nabízejí všichni vyučující této předmětové komise v odpoledních hodinách konzultace. Termíny jednotlivých konzultací jsou vyvěšeny na webu a u dveří jednotlivých vyučujích.


Celostátní soutěž LOGISTIK JUNIOR SŠ 2017

 

První týdny nového školního roku se pro vybrané žáky naší školy oboru Provoz a ekonomika dopravy tradičně nesou ve znamení příprav na celostátní soutěž Logistik Junior. Už devátý ročník této oblíbené soutěže se opět konal v prostorách Střední školy logistické v Dalovicích, kde na 19 týmů z celé České republiky čekaly soutěžní úkoly z oblastí logistiky, spedice, logiky, ekonomiky a podnikání.

Po náročných čtyřech hodinách prvního dne soutěže si naši žáci vylosovali úkol z oblasti Lean Managementu – měli přesvědčit zaměstnance, aby přistoupili na novou filozofii firmy. Ke zpracování podkladů a materiálů pro projekt, delegování úkolů, přípravu prezentace, grafické úpravy, animace a přípravu obhajoby v anglickém jazyce využili celých 12 hodin ze 14, které měli k dispozici. Po krátkém spánku a načerpání nových sil šel každý tým hrdě se svou koncepcí přesvědčovat dvoujazyčnou porotu – zaměstnanci měli k jednotlivým novým systémům práce, pracovním postupům, technologiím a nové filozofii firmy řadu otázek, na které jednotlivé týmy reagovaly velice dobře. Po sečtení bodů za první a druhý soutěžní den se naše týmy umístily se 124 a 122 body na 14. a 15. místě.

Jako nestranný pozorovatel dění, nálad a emocí na soutěži si myslím, že pro všechna zúčastněná družstva to byla nezapomenutelná zkušenost. Studenti naší školy si vedli velice dobře jak v teoretické části, tak při prezentování týmové koncepce. Z celkového výsledku byli sice v dost značné nepohodě, ale zároveň z nich vyzařovalo odhodlání a chuť dosáhnout příště lepšího výsledku. Nepochybně si nové zkušenosti a vědomosti přijdeme s chutí změřit i na jubilejní 10. ročník.

Celostátní soutěž LOGISTIK JUNIOR SŠ 2016

 

Tento školní rok studenti oboru Provoz a ekonomika dopravy opět zahájili s chutí změřit si síly jak v teoretických, tak v praktických dovednostech z oblastí logistiky, spedice, logiky, ekonomiky a podnikání, se žáky z celé republiky. Proto jsme se v pondělí 10. října 2016 vybrali na dalekou cestu na druhý konec vlasti. V Dalovicích, kde je sídlo Střední školy logistické, se konal už 8. ročník celostátní soutěže LOGISTIK JUNIOR SŠ 2016. 

Letos se o vítězný pohár rvalo 21 týmů ze 14 středních škol.  První soutěžní den se bojovalo v oblasti teoretických znalostí. Druhý den se soutěžní boj odehrával v rovině praktické. Žáci dostali úkol přesvědčit akcionáře nadnárodní společnosti, že aplikace právě jejich opatření v oblasti „Lean managementu“ je to nejvýhodnější pro další fungování a konkurenceschopnost firmy. Na přípravu koncepce, kterou prezentovali v českém a anglickém jazyce, měli celý dlouhý večer a celou noc. 

Konkurence byla velká a úkoly náročné. Bojovali jsme ze všech sil a umístili jsme se na krásném 13. místě. Pro žáky naší školy to byla velká zkušenost a ověření si svých znalostí v praxi. Zástupci sponzorů z řad logistických firem neopomněli zdůraznit, jak je logistika v dnešní době velmi dynamicky se rozvíjející oblast na trhu, kde je nespočetné množství různých zajímavých pracovních příležitostí s ještě zajímavějším finančním ohodnocením.      

Celostátní soutěž LOGISTIK JUNIOR SŠ 2015

 

Na začátku letošního školního roku se vybraní žáci oboru Provoz a ekonomika dopravy opět zúčastnili celostátní soutěže LOGISTIK JUNIOR SŠ v Karových Varech. Do soutěže se tento rok přihlásilo 12 středních škol s výukou logistiky, dopravy a ekonomiky.Naše škola složila dva týmy ze žáků třídy EPS 3 (Martinek, Ďurko a Folwarczná) a třídy EPE 4 (Filipiec, Stangel a Gavendová). Soutěž probíhala dva dny - 6. a 7. října 2015. 

První den byl zaměřen na prověření teoretických znalostí z logistiky, spedice, ekonomiky a čtvrtá oblast byla zaměřena na prověření logického myšlení a rychlého uvažování soutěžících. Po splnění nelehkých úkolů, na jejichž vypracování měli soutěžící stanovených 45 minut, následovalo tolik očekáváné zadání modelové situace pro prezentaci na další den. Úkol byl opravdu překvapující. Žáci, jako manažeři akciové společnosti, měli navrhnout řešení, jak v co nejkratším časovém horizontu rapidně snížit logistické náklady na skladové hospodářství ve všech úrovních firmy. Zadání bylo o to složitější, že akcionáři firmy byli Angličani a Češi, prezentace tudíž musela být vypracována a přednášená v anglickém a českém jazyce. K řešení tohoto úkolu žáci přistoupili opravdu s chutí a plným nasazením, o čemž svědčí i čas, kdy s prací skončili. Bylo to ráno 7. října ve 4:00. 

Naše týmy se s úlohami popraly statečně. Po sčítání bodů za první soutěžní den tým A skončil na 16. a tým B na 18. místě. Ovšem o postupu rozhodoval druhý den. V prezentacích jsme se umístili na druhé a šesté pozici. Po sčítání všech získaných bodů bylo konečné místo týmu čtvrťáků deváté a třeťáků patnácté.

Celkové umístění soutěžních družstev - LOGISTIK JUNIOR SŠ 2015 

Výsledky LJ 2015Výsledky LJ 2015 1

Chtěl bych všem poděkovat za účast a plné nasazení, s jakým k soutěži přistoupili. Rád bych jim popřál hodně štěstí a úspěchů v další odborné činnosti. Myslím, že soutěž byla pro žáky velice přínosná a odnesli si spoustu zážitků, nových poznatků, kontaktů a zkušeností, které bezpochyby využijí při svém dalším odborném růstu.  

Soutěž Finanční gramotnost

 

Žáci naší školy se letos opět zúčastnili soutěže Finanční gramotnost, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Cílem soutěže je neformálním způsobem seznámit žáky s problematikou finanční gramotnosti a tím působit preventivně především proti předlužení. Soutěž pomáhá změřit úroveň znalostí finanční gramotnosti a současně rozšíří praktické a teoretické znalosti a vědomosti žáků v oblasti finanční gramotnosti.

Školní kolo soutěže proběhlo dne 12. listopadu 2014 a zúčastnilo se ho 70 žáků 2. - 4. ročníků oborů Provoz a ekonomika dopravy,  Autotronik a Silniční doprava.

Nejlepší soutěžící školního kola:

Pořadí Jméno a příjmení Třída Odpovědi Body Čas
1 Daniel Stangel EPE3 17 14 9:00
2 Vojtěch Filipiec EPE3 17 14 9:34
3 Denisa Berková EPS2 17 14 10:15
4 Daniel Hloušek AUT3 17 14 23:28
5 Jan Gajdoš AUT3 17 13 6:20
6 Dominik Vengel EPS2 17 13 8:30
 
První tři nejúspěšnější soutěžící postupují do okresního kola, které proběhne v únoru 2015.
 
Mgr. Iveta Martinásková

Dopravně vzdělávací institut školí i naše studenty

 

Dopravně vzdělávací institut a.s., jenž je dceřinou společností Českých drah, slouží primárně ke školení budoucích výpravčích, signalistů, hradlařů a výhybkářů, kteří si na specializovaném dopravním sále v Brně zkoušejí své teoretické znalosti o řízení železniční dopravy praxi.

Naši studenti čtvrtých, tedy maturitních ročníků, oboru Provoz a ekonomika dopravy, mají každoročně jedinečnou možnost vyzkoušet si své vědomosti, získané v předmětech železniční doprava a zabezpečovací technika, na skutečném zabezpečovacím zařízení, a to jak elektromechanického, tak reléového typu. V rámci odborné praxe si tak před maturitní zkouškou ověří a doplní své odborné znalosti o zkušenosti z reálného provozu. Navíc si všichni zúčastnění vyzkoušejí kromě běžné, bezporuchové obsluhy, také obsluhu mimořádnou, ke které se v rámci odborné praxe u SŽDC dostanou jen zřídkakdy, například nouzové vybavení hradlového relé.

 Více čtěte na: http://www.sstd.cz/files/soubory/zeleznicni_doprava/dopravni_laborator1.pdf

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice
703 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 555 503 111