Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

moravskoslezsky-kraj-logo

Humanitní předměty

 

Předmětová komise 1 - humanitní předměty

 

 Vedoucí předmětové komise

 PaedDr. Vladimíra Vasilišinová

  

Členové

 Mgr. Věra Ciompová

 Mgr. Eva Kristalasová

 Mgr. Ivana Mikulajová

 Mgr. Aleš Mosler

 Mgr. Hana Winklerová

 Mgr. Radka Uhrová

 

 

Obecná charakteristika předmětů

 

Český jazyk a literatura

Vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke kultivovanému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace, využívali jazykových dovedností v praktickém životě, získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. Cílem výuky je připravit žáky k maturitní zkoušce.

 

Dějepis

Cílem předmětu dějepis je seznámit studenty s vývojem lidské společnosti od počátku až do současnosti, důraz je však kladen na historické mezníky českých zemí v období novověku a především dvacátého století. Znalost dějin pomáhá nám všem zorientovat se v dnešním světě a pochopit jeho současné problémy. Cílem výuky je také rozvíjet kritické myšlení a práci studentů s různými zdroji informací. Součástí výuky jsou exkurze a návštěvy historických památek v našem regionu. Své znalosti a dovednosti mohou studenti uplatnit v každoročně pořádaných dějepisných soutěžích

 

Základy společenských věd, Občanská nauka

Obecným cílem výuky je příprava žáků na odpovědný soukromý a občanský život v demokratické společnosti, formování a posilování pozitivních vlastností a hodnot jako je čestné jednání, odpovědnost, respekt k lidským právům a tradičním hodnotám naší kultury a civilizace. Žáci jsou vedeni k aktivnímu sledování dění ve společnosti, ke kritickému myšlení a schopnosti řešit problémy osobní, právní a sociální.

 

 PK 1 se podílí na výuce ve všech studijních a učebních oborech


 Studijní materiály

 Maturitní obory

 Český jazyk a literatura:

 Povinná literatura

 

kol. Odmaturuj z literatury 1. Didaktis 2004.

 kol. Odmaturuj z literatuy 2. Didaktis 2004.

 kol. Odmaturuj z českého jazyka. Didaktis 2004.


 Doporučená literatura

 Slanař, O. Obsahy a rozbory děl k literatuře – přehledu SŠ učiva.

 Edice MATURITA, Třebíč 2006.

 

 Dějepis:

 Povinná literatura

 Čornej, P. Dějepis pro SOŠ. SPN Praha 2002.

 

 Učební obory

 

Český jazyk a literatura:

 kol. Čeština pro učební obory středních odborných učilišť. SPN 2006.

 

Základy společenských věd:

 Dvořák J. Odmaturuj ze společenských věd. Didaktis 2008.

 

 Občanská nauka:

 Valenta M. Občanská nauka pro střední odborná učiliště. SPN 2005.

 

 Exkurze

 • Památník J. A. Komenského ve Fulneku
 • Památník P. Bezruče v Opavě
 • Srub P. Bezruče na Ostravici
 • Slezské muzeum v Opavě
 • Dům umění v Ostravě
 • Ostravské muzeum
 • Národní památník 2. světové války v Hrabyni
 • Divadelní a filmová představení
 • Vědecká knihovna v Ostravě
 • Svět techniky - DOV
 • Koncentrační tábor v Osvětimi
 • Akce v rámci projektu Jeden svět na školách
 • Integrovaná záchranná služba Ostrava-Zábřeh
 • Nová radnice
 • Okresní soud

  

Soutěže

 

 • Olympiáda v českém jazyce
 • Dějepisná olympiáda

 

 Projekty

 

 • Čtenářské dílny
 • Jeden svět na školách
 • Školní časopis

 

 Výstavy

 • Co mě baví, co mám rád
 • Putovní výstava Moderní dějiny

  

Besedy

 • Knihovna Ostrava-Vítkovice
 • Mise SFOR
 • Holokaust
 • Pamětníci PTP
 • Humanitární mise

  

Doučování

Vyučující PK č. 1 nabízejí žákům doučování v předmětu český jazyk a literatura a příprava na státní maturitní zkoušku, dějepis, základy společenských věd a občanská nauka.

 

 

 

 

 

 

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice
703 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 555 503 111