Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

moravskoslezsky-kraj-logo

ŠKOLNÍ KOLO VZDĚLAVACÍHO PROGRAMU A SOUTĚŽE EkoEnergie 2017

EkoEnergie je vzdělávací program a soutěž žáků Moravskoslezského kraje na témata úspory energie, obnovitelné zdroje energií, snižování emisí v dopravě a ochrana životního prostředí.

Podrobné informace jsou v příloze.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ekoorg2017sinor.doc)Ekoorg2017sinor.doc 5235 Kb

Soutěž odborných dovedností 2017 v oboru chladicí a klimatizační techniky

 

Ve dnech 27. až 28. dubna 2017 se v Brně konala Soutěž odborných dovedností (SOD 2017) oboru Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení, kterou vyhlásil Svaz chladicí a klimatizační techniky s organizační a technickou podporou SŠP Jílová, Brno.

Podrobné informace jsou v příloze.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (odborne_dovednosti_2017.doc)odborne_dovednosti_2017.doc 1420 Kb

Celostátní soutěž LOGISTIK JUNIOR SŠ 2016

Tento školní rok studenti oboru Provoz a ekonomika dopravy opět zahájili s chutí změřit si síly jak v teoretických, tak v praktických dovednostech z oblastí logistiky, spedice, logiky, ekonomiky a podnikání, se žáky z celé republiky. Proto jsme se v pondělí 10. října 2016 vybrali na dalekou cestu na druhý konec vlasti. V Dalovicích, kde je sídlo Střední školy logistické, se konal už 8. ročník celostátní soutěže LOGISTIK JUNIOR SŠ 2016. 

Konkurence byla velká a úkoly náročné. Bojovali jsme ze všech sil a umístili jsme se na krásném 13. místě. Pro žáky naší školy to byla velká zkušenost a ověření si svých znalostí v praxi. Zástupci sponzorů z řad logistických firem neopomněli zdůraznit, jak je logistika v dnešní době velmi dynamicky se rozvíjející oblast na trhu, kde je nespočetné množství různých zajímavých pracovních příležitostí s ještě zajímavějším finančním ohodnocením.      

AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2016

V termínu 22. – 24. března 2016 se v prostorách společnosti ŠKODA AUTO a. s. Mladá Boleslav uskutečnil 22. ročník celostátního finále soutěže odborných znalostí a dovedností Autoopravář junior 2016 ve čtyřech kategoriích Automechanik, Karosář, Autolakýrník a Autotronik.

Vyhlašovatelem 22. ročníku této tříkolové soutěže (školní, krajské a celostátní kolo) bylo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR. 

Hlavní myšlenkou a cílem pořádání této akce je propagace uvedených technických oborů a rozvoj spolupráce mezi budoucími zaměstnavateli žáků a středními školami v České republice. Dalším cílem je také porovnání znalostí a dovedností soutěžících a navázání spolupráce mezi vyučujícími a žáky jednotlivých škol.

Všechny kategorie soutěže Autoopravář junior jsou zařazeny do rozvojového programu MŠMT ČR Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol, kategorie Automechanik, Karosář a Autolakýrník jsou dále zařazeny do přehlídky České ručičky.

Obsah soutěží vychází z Rámcových vzdělávacích programů a má tři části -teoretickou, poznávací a praktickou část.

Do soutěže je tradičně zapojena celá řada partnerů z oblasti autoopravárenství, kteří se podílejí na zajištění praktických úkolů, jejich hodnocení a cenách pro účastníky. Hlavními partnery soutěže jsou společnosti ŠKODA AUTO, BOSCH, SCANIA. Dalšími partnery jsou například společnosti AutoJob, Univer, AD technik, Wűrth, DEKRA, HELLA, Interaction, Toplac, Auto Fit, Mikos, Bučan, Servind, Motip, PPG, 3M, Festool, Sata, Dürr, Alca.

Uvedená soutěž je svým rozsahem, počtem zapojených škol, soutěžících žáků a aktivně spolupracujících partnerů největší akcí v technických oborech v ČR.

Vynikajících úspěchů v této soutěži dosáhli 3 žáci naší školy, kteří postoupili do finálového kola soutěže ve třech kategoriích a obsadili:

  • Matěj Malchárek 2. místo v kategorii Automechanik
  • Matěj Kosma 4. místo v kategorii Autotronik
  • Robin Pajdla 6. místo v kategorii Autolakýrník

Soutěž odborných dovedností 2015 v oboru chladicí a klimatizační techniky (2)

Ve dnech 23. a 24. dubna 2015 se v Brně konala Soutěž odborných dovedností oboru Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení, kterou vyhlásil Svaz chladicí a klimatizační techniky s organizační a technickou podporou SŠP Jílová, Brno.

Soutěžící žáci této celorepublikové profesní vědomostní a dovednostní soutěže postupně absolvovali její písemnou, ústní a na závěr praktickou část. Písemná část soutěže se konala formou testu na PC a ústní část byla odbornou prezentací žáka k současné chladírenské technice. Tyto dvě části odborné soutěže se podle časového plánu uskutečnily v prostorách SŠP Jílová dne 23. dubna 2015.

Praktická část soutěže se konala 24. dubna 2015 ve veletržních prostorách BVV a byla rozložena na dvě profesní činnosti. Část „chladírenská“ spočívala v montáži klimatizačního zařízení a provedení předepsaných servisních úkonů na sestaveném zařízení. Část „elektrikářská“ měla formu panelového zapojení elektrické instalace silového a ovládacího obvodu jednofázového chladicího zařízení s ověřením funkčnosti.

Z celkového počtu soutěžících žáků, zastupujících tři střední školy v ČR, se náš žák Dominik VARGA (ATE 3) umístil na pěkném druhém místě a žák David KAŇA (ATE 3) se po méně úspěšné praktické části umístil na místě šestém. První tři umístění žáci obdrželi při vyhlášení výsledků soutěže hodnotné ceny od sponzorů soutěže, všichni soutěžící pak obdrželi od Svazu CHKT kvalitní oborovou technickou literaturu.

Poděkování patří oběma soutěžícím žákům za reprezentaci naší školy na této odborné vědomostní a dovednostní soutěži. Pedagogický doprovod žákům na soutěži zajišťovali Ing. Jiří BALHAR (učitel OP) a pan Jiří VENGLÁŘ (učitel OV).

Celostátní soutěž LOGISTIK JUNIOR SŠ 2015

Na začátku letošního školního roku se vybraní žáci oboru Provoz a ekonomika dopravy opět zúčastnili celostátní soutěže LOGISTIK JUNIOR SŠ v Karových Varech. Do soutěže se tento rok přihlásilo 12 středních škol s výukou logistiky, dopravy a ekonomiky. Naše škola složila dva týmy ze žáků třídy EPS 3 (Martinek, Ďurko a Folwarczná) a třídy EPE 4 (Filipiec, Stangel a Gavendová). Soutěž probíhala dva dny - 6. a 7. října 2015. 

Naše týmy se s úlohami popraly statečně. Po sčítání bodů za první soutěžní den tým A skončil na 16. a tým B na 18. místě. Ovšem o postupu rozhodoval druhý den. V prezentacích jsme se umístili na druhé a šesté pozici. Po sčítání všech získaných bodů bylo konečné místo týmu čtvrťáků deváté a třeťáků patnácté.

Chtěl bych všem poděkovat za účast a plné nasazení, s jakým k soutěži přistoupili. Myslím, že soutěž byla pro žáky velice přínosná a odnesli si spoustu zážitků, nových poznatků, kontaktů a zkušeností, které bezpochyby využijí při svém dalším odborném růstu. 

Elektrotechnická soutěž - S Tipou za tajemstvím elektronu

V měsíci září byla i naše škola oslovena firmou Tipa spol. s r.o. k zapojení do soutěže středních škol a kroužků z celého Moravskoslezského kraje se zaměřením na elektrotechniku. Na základě této výzvy byli osloveni studenti oborů se zaměřením na elektrotechniku.

V měsíci září byla i naše škola oslovena firmou Tipa spol. s r.o. k zapojení do soutěže středních škol a kroužků z celého Moravskoslezského kraje se zaměřením na elektrotechniku. Na základě této výzvy byli osloveni studenti oborů se zaměřením na elektrotechniku.

Podmínkou soutěže bylo vyrobit přístroj z elektrosoučástek se zapojením na elektřinu. Z naší školy se do soutěže zapojili dva studenti oboru "Elektrotechnika", Jaroslav Šindel ze třídy EPE4 s výrobkem Teslův transformátor a Šimon Giemza z EPS3 s výrobkem detektor kovů. Výstava výrobků byla zahájena 4. listopadu 2015 v OC Breda & Weinstein a probíhala do 30. listopadu 2015. O nejlepší studentské práce rozhodla veřejnost a odborná komise Slezské university oboru informatika a výpočetní technika.

Vyhlášení vítězů a předání cen S TIPOU ZA TAJEMSTVÍM ELEKTRONU proběhlo 8. prosince 2015, kdeodborná komise vybrala 4 vítězné výrobky. Z celkového počtu 11 vystavených výrobků se na 2. místě umístil student naší školy Jaroslav Šindel, který obdržel poukázku na nákup zboží v hodnotě 2.000,- Kč. Cenu společnosti Tipa spol. s r.o. - tablet v hodnotě 4.500,- Kč získal student naší školy Šimon Giemza.

soutez-tipa03

Je to vynikající úspěch našich studentů a tímto jim chci poděkovat za aktivní účast v soutěži a vzornou reprezentaci naší školy na veřejnosti.

Cílem celé soutěže bylo podpořit nadšence v rozvoji elektrotechnického vzdělání a tím také posílit zájem o studium oboru elektrotechnika, což se pořadatelům určitě podařilo a rovněž jim patří také poděkování.

Školní kolo 41. ročníku Olympiády v ČJL

Školní kolo 41. ročníku Olympiády v ČJL proběhlo na naší SŠTD v Ostravě-Vítkovicích v úterý 27. ledna 2015. Zúčastnilo se ho celkem deset žáků z 1. – 3. ročníků čtyřletých studijních oborů.

Studenti řešili pět obtížných, ale zajímavých mluvnických úkolů a psali slohovou práci s prvky popisu a úvahy na téma Podzimní dny.

Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu za odvahu a netradiční řešení, protože náročná zadání opravdu prověřila jejich znalosti.

Zajímá Vás, jaké jsou výsledky?

1. místo Petr Sitarčík AUT 1 18 b.
2. – 3. místo Jiří Lešinský EPS 2 15 b.
Martin Šrámek EPS 1 15 b.

Všem výhercům blahopřejeme.

Vyzkoušejte si, jestli dokážete odpovědět na vybrané otázky z Olympiády v ČJ

1. Následující věta, nadpis novinového článku, je dvojznačná:

Stavba unikátní rozhledny nedaleko Ještědu je na spadnutí.

a) Přeformulujte ji dvěma různými způsoby tak, abyste dvojznačnost odstranili a aby měla věta pokaždé jiný význam.

2. Následující souvětí obsahuje formulační nedostatek. Vysvětlete, v čem spočívá, a odstraňte ho dvěma různými způsoby.

Starobylé památky dodávají městu neobyčejný šarm, které bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.

olympiada02

olympiada03

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice
703 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 555 503 111