Soutěž odborných dovedností 2014 v oboru chladicí a klimatizační techniky

Informace o škole
Úspěchy našich žáků
Napsal Karel Dušík, Ing.

Ve dnech 24. až 25. dubna 2014 se v Brně konala Soutěž odborných dovedností v rámci ČR v oboru Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení, kterou vyhlásil Svaz chladicí a klimatizační techniky s organizační podporou SŠP Jílová, Brno. 

Soutěžící žáci postupně absolvovali písemnou, ústní a praktickou část této profesní soutěže. Písemná část měla formu písemného testu a ústní část měla formu prezentace na odborné téma. Tyto části soutěže se uskutečnily v prostorách SŠP Jílová Brno dne 24. dubna 2014.

Praktická část soutěže se konala dne 25. dubna 2014 ve veletržních prostorách BVV a byla rozložena na dvě profesní činnosti. Část „chladírenská“ spočívala v montáži klimatizačního zařízení a dále provedení předepsaných úkonů na sestaveném zařízení. Část „elektrikářská“ měla formu zapojování elektrické instalace jednofázového CHZ, včetně stanoveného měření a ověření funkčnosti zapojení.

Z celkového počtu šesti soutěžících žáků, zastupujících tři střední školy, se žák Jiří TOMEC (EX3) umístil na pěkném druhém místě a žák Petr MAJER (EX3) se po méně úspěšné praktické části umístil na místě šestém. 

První tři umístění žáci obdrželi při vyhlášení výsledků soutěže hodnotné ceny od sponzorů soutěže a všichni soutěžící obdrželi od Svazu CHKT hodnotnou oborovou technickou literaturu. Poděkování patří oběma soutěžícím žákům za reprezentaci naší školy v této odborné vědomostní a dovednostní soutěži. Pedagogický doprovod žákům na soutěži zajišťoval Ing. Jiří Balhar.

soutez-odbornych-dovednosti2014-03

soutez-odbornych-dovednosti2014-02

soutez-odbornych-dovednosti2014-01